Sedyk 8 - 8857 RD Wijnaldum

Op een bijzondere plek in Friesland, aan de zeedijk bij Harlingen, en met uitzicht over de weilanden, staat een moderne, energiezuinige woning op een perceel van ruim 2.500m2. Het geheel biedt voor de paardenliefhebber met 4 boxen, 2 kampjes land en een paardenbak ruime mogelijkheden.

Hemdijk 5 - 8765 PA Tjerkwerd

Kop-Hals-Rompboerderij, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal met voorkoeler, krachtvoer- en kunstmestopslag, mestsilo, kuilplaatsen, overige (erf)verhardingen en landerijen. Totaal groot ca. 51.2 hectare.

Sélânswei 10 - 9012 CN Raerd

Op een prachtige locatie met vrij uitzicht staat deze vrijstaande bungalow met royale garage op een perceel grond van 591 m2.

Douwestrjitte 1 - 8625 JC Oppenhuizen

Op een unieke locatie in Oppenhuizen. Vrijstaande woning, schitterend gelegen aan open vaarwater.

Buorren 2 - 8845 SG Waaksens

Een prachtige kop-hals-romp boerderij aan de rand van Waaksens. In 1989 volledig herbouwd met alle voorzieningen op de begane grond. Op een perceel grond van ca. 3 hectare.

Tsienzerbuorren 5 - 9008 TT Reduzum

Kop-hals-romp boerderij met ligboxenstal, werktuigenberging, sleufsilo’s en enkele percelen grasland, totaal groot ca. 52 hectare.