Grasland Uitwellingerga - Uitwellingerga

Verkocht
Label Onbekend

Omschrijving

Percelen grasland nabij Uitwellingerga.

Grootte : 10 hectare en 04 are en 80 centiare
Grondsoort : Veen
Bestemming : De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als grasland. Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn.

 

Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper bekend zijn of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst.

 

Verkoper heeft de onroerende zaak gebruikt als grasland, hetgeen partijen beschouwen als het normale gebruik. Voor zover koper voornemens is de onroerende zaak te gebruiken in afwijking van het normale gebruik, dient koper voor zijn rekening en risico voor de benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke zorg te dragen. Koper wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld/heeft zich op de hoogte gesteld van het vigerende bestemmingsplan en overige regelgeving en gepubliceerde voorstellen tot wijziging daarvan bij de betreffende overheidsinstanties, dan wel regelgeving en gepubliceerde voorstellen welke de bestemming en/of het gebruik kunnen/zullen beïnvloeden.

Vorm, ligging, grootte ontsluiting : De percelen zijn te bereiken via een dam vanaf de Leijepoel. De percelen zijn onderling ook verbonden via een dam. De percelen zijn overwegend rechthoekig van vorm. De totale oppervlakte van de percelen is circa 10.04.80 Ha.
Bestemming : Enkelbestemming: Agrarisch

Dubbelbestemming: Archeologie 2 / Landschap verkaveling

 

De bestemming voor perceel Oppenhuizen G 1152 wijkt af van de overige percelen, hiervoor geldt:

Enkelbestemming: Water

Dubbelbestemming: Archeologie 2 / Cultuurhistorisch waardevolle lijnen/ Landschap verkaveling

Aanvaarding : In overleg
Betaling : Bij aanvaarding
Voorwaarden : Aspirant-kopers kunnen aan deze aanbiedingsbrief geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

Kenmerken

Overdracht

Status Verkocht
Status In overleg

Bouw

Soort object Agrarisch grond
Kwaliteit woning Redelijk
Onderhoud binnen Redelijk
Aanmelding In verkoop genomen

Energie

Energie label Onbekend

Tuin

Tuin Geen tuin
Onderhoud buiten Redelijk

Foto's 3