Privacy Statement

U heeft te maken met Brandsma Agrarisch Vastgoed B.V. In deze privacy statement wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘makelaar’ staat, wordt Brandsma Agrarisch Vastgoed B.V. bedoeld.

Van welke diensten van de makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de makelaar/taxateur.

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar/taxateur:

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.
 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de makelaar:

 • U wilt een woning kopen. Zie 3.
 • U wilt een woning huren. Zie 4.

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de makelaar. Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 6.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 7.

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:

U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar/taxateur:

 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.
 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar:

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet de makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de makelaar.Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 14.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 15.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Brandsma Agrarisch Vastgoed de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:[Brandsma Vastgoed BV] [KvK 01084562] [Goengamieden 9, 8628 SJ Goenga] [info@brandsmavastgoed.nl] [0515-430306]

Wij nemen uw privacy serieus

De makelaar neemt uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. De makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. We investeren continu in het bieden van goede dienstverlening.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens de makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar. De makelaar verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de makelaar, neem dan eerst contact op met de makelaar. Mocht u er met de makelaar niet uitkomen, dan kunt binnen de algemene voorwaarde de vervolg procedure lezen.

Hoe lang bewaart de makelaar de gegevens?

De makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de makelaar 20 jaar, omdat de makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat de makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkomingvan witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de makelaar 5 jaar.

1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

2. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via de makelaar wordt aangeboden

In dit contact maakt de makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

6. U wilt een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden

Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

7. U wilt een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de makelaar

Het doel van dit contact is dat de makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor de makelaar/taxateur ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat de makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

13. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevensgebruik door de makelaar

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
  Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.
  Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites