Streek 73, 8464 NE - Sint Johannesga

Verkocht

Omschrijving

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden een Kop-romp-boerderij en (voormalig) melkveebedrijf gelegen in Sint Johannesga, bestaande uit een koprompboerderij, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen, totaal oppervlakte 1,00,00 ha.

 

Woongedeelte Kop-romp-boerderij


De boerderij is omstreeks 1900 gebouwd. Het geheel is opgetrokken in half steens muren en het geïsoleerde dak is met dakpannen gedekt. De (tussen)vloeren zijn van hout. De kunststof kozijnen zijn geheel voorzien van dubbele beglazing. Op de verdieping bevindt zich een houten dakkapel tevens voorzien van dubbele beglazing. Daarnaast zijn een deel van de kozijnen voorzien van enkele beglazing.

De woning wordt verwarmd middels 3 gaskachels. De gebruikelijke nutsaansluitingen van (aard)gas, riolering, water en elektra zijn aanwezig.

Indeling woongedeelte:

Begane grond: woonkeuken, gang, kelder (lek), kantoor/slaapkamer, trapopgang, keuken, gang, toilet, badkamer, bijkeuken (in aanbouw) met zolder en is opgetrokken in spouwmuren.

Verdieping: overloop, drie slaapkamers, bergruimte.

Bijzonderheden:

Fundering op houten palen (boorpalen);

Deels van binnenuit geïsoleerde muur;

2 huurboilers aanwezig (t.b.v. keuken en douche).

 

Traditionele schuur – stelpboerderij


De schuur is eveneens omstreeks 1900 gebouwd en opgetrokken in half steens muren. De schuur heeft een afmeting van ca. 21 x 12 meter. Het dak is met dakpannen gedekt, deels met riet onderschoten. De traditionele inrichting is nog aanwezig. Aan de schuur bevindt zich een aanbouw welk is gerealiseerd in 1973 en daarna nog met nog een aanbouw van 1978. In deze aanbouw bevindt zich de jongveehuisvesting. In de schuur bevindt zich het tanklokaal voorzien van een eigendomstank (Meko) met een inhoud van ca. 4.300 liter.

Bijzonderheden:

Fundering traditionele schuur op houten palen (boorpalen);

Aanbouw heeft een houten topgevel en zolder;

Tanklokaal is voorzien van 2 huurboilers;

Totale afmeting aanbouw ca. 24 x 9 meter.

Ligboxenstal:

De 1 +1 rijïge ligboxenstal met daarnaast aan het einde van de stal nog een 16-tal boxen tegen over elkaar, is in 1997 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 16 x 32 meter. Het geheel is opgetrokken in een staalconstructie deels met ondersteuning, betonplaten met spaceboarding. Het dak, voorzien van venturinok, is met golfplaten gedekt (asbestvrij) en de topgevels zijn voorzien van damwandprofielplaten.

Bijzonderheden:

Capaciteit: * ca. 70 GVE boxen;

Mestopslagcapaciteit: ca. 980 m³;

Roostervloer;

Fundering op de kelders;

Nokhoogte ca. 7 meter;

Goothoogte ca. 2,5 meter.

 

Melkstal


Het betreft een 2 x 5 visgraatmelkstal (1997) van De Lavel. Daarnaast is er een tussenruimte aanwezig waar zich een bron-installatie met ontijzeringsinstallatie (werkend met zout) bevindt. Voor de melkstal bevindt zich nog een kantoorruimte.

Overig:

Vaste mestopslagplaats met bassin ca. 5,0 x 7,0 x 1,0 meter;

Eén sleufsilo, beton, afmeting ca. 6,5 x 40 x 1,0 meter;

Aantal kleinere sleufsilo’s;

Mestplaats: opslag ca. 200 m3;

1 polyester kunstmestsilo: inhoud ca. 8 ton;

1 polyester voersilo: inhoud ca. 12 ton;

1 polyester voersilo: inhoud ca. 4 ton.

 

Landerijen


De landerijen zijn gelegen als huiskavel achter het bedrijfserf met een oppervlakte van  ha 1,00,00 ha eigendom (inclusief erf en ondergrond). De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf, openbare weg. De grondsoort betreft een zandgrond, verder is er geen drainage aanwezig.

 

Bijzonderheden


Bestemmingsplan: Volgens het bestemmingplan Buitengebied Noord – 2017 vastgesteld op 28 juni 2017 door de gemeente De Fryske Marren hebben alle percelen de enkelbestemming Agrarisch. In afstemming met de gemeente Sudwest-Fryslan is het mogelijk een conceptaanvraag in te dienen om de bestemming te wijzigen naar wonen. Deze toetsing heeft plaatsgevonden.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

– Ondergrondse tank(s): N.v.t.

– Bovengrondse tank(s): Dieselolietank onder een afdak.

– Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 1.180 m³.

– Jachtrecht: Is verhuurd aan de heer J. Oenema.

– Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel  G.

– Natuurpakket: N.v.t.

– Ruilverkavelingslasten: N.v.t.

– Opstalrechten: N.v.t.

 

Overige informatie


Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Aanvaarding en betaling: in overleg.

Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.

Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

 

Kenmerken


Postcode Streek 73
Plaats Sint Johannesga
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 1,00,00 ha
Type woonhuis woongdeelte kop-romp boerderij
Bouwjaar 1900
Aantal kamers 6 kamers (waarvan 3 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen gebruikelijke nutsaansluitingen van (aard)gas, riolering, water en elektra
Traditioneel bedrijfsgedeelte bouwjaar 1900, afmeting ca. 21 x 22 meter; aanbouw met jongveehuisvesting
Ligboxenstal bouwjaar 1997, 1+1 rijig, ca. 16 x 32 meter, ca. 70 GVE boxen, mestopslag ca. 980 m3
Melkstal en tanklokaal 2 x 5 visgraatmelkstal (1997) De Lavel, bron-installatie met ontijzeringsinstallatie, melktank inhoud ca. 4.300 liter
Totale mestopslag ca. 1.180 m3
Grondsoort zandgrond
Ontsluiting via bedrijfserf en openbare weg
Detailhuishouding geen
Ligging als huiskavel achter het bedrijfserf
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
(Ondergrondse) tank(s) n.v.t.
Bodemverontreiniging de percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht
Sprake van asbest asbest aanwezig

 

Kenmerken

Overdracht

Prijs
Status Verkocht