Percelen grasland circa 5ha. - Oosthem

Verkocht
Label Onbekend

Omschrijving

Percelen grasland gelegen aan de Skerdyk te Oosthem van ruim 5 hectare groot. Met een goede bereikbaarheid vanaf de openbare weg. De percelen grasland zijn ontsloten door middel van sloten maar zijn onderling verbonden aan elkaar. Thans heeft het percelen de omschrijving grasland.

 

Grootte : 5 hectare en 12 are en 05 centiare
Grondsoort : Klei
Bestemming : De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als grasland. Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn.

 

Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper bekend zijn of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst.

 

Verkoper heeft de onroerende zaak gebruikt als grasland, hetgeen partijen beschouwen als het normale gebruik. Voor zover koper voornemens is de onroerende zaak te gebruiken in afwijking van het normale gebruik, dient koper voor zijn rekening en risico voor de benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke zorg te dragen. Koper wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld/heeft zich op de hoogte gesteld van het vigerende bestemmingsplan en overige regelgeving en gepubliceerde voorstellen tot wijziging daarvan bij de betreffende overheidsinstanties, dan wel regelgeving en gepubliceerde voorstellen welke de bestemming en/of het gebruik kunnen/zullen beïnvloeden.

Vorm, ligging, grootte ontsluiting : De percelen met aanduiding IJlst, sectie D, nummer 13 en 19 zijn gelegen aan de Skerdyk en bereikbaar via een dam vanaf de openbare weg. Deze stukken land zijn rechthoekig van vorm. De overige twee stukken grasland zijn via de eerdergenoemde graslanden te bereiken via aan dam en zijn driehoekig van vorm. De percelen grasland hebben een totaaloppervlakte van

circa 5.12.05 Ha.

Aanvaarding : In overleg
Betaling : Bij aanvaarding
Voorwaarden : Aspirant-kopers kunnen aan deze aanbiedingsbrief geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

 

 

Kenmerken

Overdracht

Status Verkocht
Status In overleg

Bouw

Soort object Agrarisch grond
Hoofdfunctie Agrarisch
Kwaliteit woning Goed
Onderhoud binnen Goed
Aanmelding In verkoop genomen

Energie

Energie label Onbekend

Tuin

Tuin Achtertuin
Onderhoud buiten Goed

Foto's 4