Perceel grasland - Boazum

Verkocht
Label Onbekend

Omschrijving

Namens opdrachtgevers te koop aangeboden:
Een perceel grasland gelegen aan het Swettepaad te Boazum langs de vaarroute Sneekertrekvaart. Grootte circa: 11 hectare en 75 are en 50 centiare

Objectomschrijving

Grootte : 11 hectare en 75 are en 50 centiare
Grondsoort : Klei
Bestemming : De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als grasland. Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn.

 

Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper bekend zijn of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst.

 

Verkoper heeft de onroerende zaak gebruikt als grasland, hetgeen partijen beschouwen als het normale gebruik. Voor zover koper voornemens is de onroerende zaak te gebruiken in afwijking van het normale gebruik, dient koper voor zijn rekening en risico voor de benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke zorg te dragen. Koper wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld/heeft zich op de hoogte gesteld van het vigerende bestemmingsplan en overige regelgeving en gepubliceerde voorstellen tot wijziging daarvan bij de betreffende overheidsinstanties, dan wel regelgeving en gepubliceerde voorstellen welke de bestemming en/of het gebruik kunnen/zullen beïnvloeden.

Vorm, ligging, grootte ontsluiting : De percelen met aanduiding Oosterend F 26/473/475 zijn gelegen en bereikbaar vanaf de openbare weg Swettepaad. Het is in drie percelen gelegen en is driehoekig van vorm en heeft een oppervlakte van totaal 11.75 50 m2.
Detailhuishouding : Gedraineerd
Kwalitatieve verplichtingen : Ruilverkavingsrente op perceelnummer 473
Erfdienstbaarheden : Geen
Aanvaarding : In overleg
Betaling : Bij aanvaarding
Mestplaatsing : Koper aanvaardt 60m3 per drijfmest per hectare voor de eerste snede.
Voorwaarden : Aspirant-kopers kunnen aan deze aanbiedingsbrief geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop. De verkoper heeft een voorbehoud voor aankoop vervangende grond.

 

Kadastrale gegevens

Gemeente Sectie Nummer Hectare Omschrijving HIR 2027
Oosterend F 26 1.44.05 Grasland Geen
Oosterend F 473 9.10.55 Grasland € 802,53 p/j
Oosterend F 475 1.20.90 Grasland Geen

Totaal                                                                         11.75.50

 

Kenmerken

Overdracht

Status Verkocht
Status Per datum

Bouw

Soort object Woonhuis
Kwaliteit woning Slecht
Onderhoud binnen Slecht
Aanmelding In verkoop genomen

Energie

Energie label Onbekend

Tuin

Onderhoud buiten Slecht

Foto's 1