Vier percelen grasland - Idaerd

Verkocht

Omschrijving

Idaerd, Hôflânswei, 4 percelen grasland van totaal circa 08.66.35 hectare.

Namens opdrachtgevers te koop aangeboden:
Vier percelen grasland, grootte circa: 
8 hectare en 66 are en 35 centiare

 

Objectomschrijving

 

Grootte : 8 hectare en 66 are en 35 centiare
Kadastraal bekend : Grouw, sectie G nr. 146, sectie G nr. 173, sectie G nr. 174 en sectie G nr. 175
Grondsoort : Klei
Bestemming : Agrarisch
Vorm, ligging, grootte ontsluiting : Het perceel G 174 is gelegen en bereikbaar vanaf de openbare weg Hôflânswei. Vanuit perceel G 174 is het perceel G 173 bereikbaar. Vanuit perceel G 173 zijn vervolgens G 146 G 175 bereikbaar. Alle percelen zijn langgerekt en omringt door een scheidingssloot.
Detailhuishouding : Vlak en gedraineerd
Jachtrecht : Nader vast te stellen
Productierechten
Huurovereenkomst : Vrij van pacht
Toeslagrechten : Geen
Ruilverkavelingslasten : € 507,50 met eindjaar 2023
Fosfaatrechten : Geen
Bijzonderheden : Er zijn geen beperkingen bekend
Aanvaarding : In overleg
Betaling : Bij aanvaarding
Voorwaarden : Aspirant-kopers kunnen aan deze aanbiedingsbrief geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop. De verkoper heeft een voorbehoud voor aankoop vervangende grond.

 

Kadastrale aanduiding

 

  Kadastrale gemeente Sectie Nummer Oppervlakte Omschrijving (Eindjaar 2023)
1 Grouw G 146 02.43.40 Grasland (RVK-rente € 142,59)
2 Grouw G 173 01.63.00 Grasland (RVK-rente € 95,48)
3 Grouw G 174 02.13.10 Grasland (RVK-rente € 124,83)
4 Grouw G 175 02.46.85 Grasland (RVK-rente € 144,60)
Totale oppervlakte 08.66.35

Kenmerken

Overdracht

Status Verkocht

Foto's 1