Drie percelen grasland Irnsum

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Irnsum, Learewei, drie percelen grasland totaal groot 05.45.00 hectare.

Namens opdrachtgevers te koop aangeboden te Irnsum: drie percelen landerijen groot 5 hectare en 45 are.

 

Objectomschrijving

 

Grootte : 05.45.00 hectare
Kadastraal bekend : Grouw Sectie L nrs. 1200, 1206 en 1261
Grondsoort : Klei
Bestemming : Agrarisch
Vorm, ligging, grootte ontsluiting : De percelen landerijen staan gelegen als twee kavels aan beide zijden van de Learewei te Irnsum.
Detailhuishouding : De landerijen zijn gedraineerd, behalve perceel 1200
Jachtrecht : Overeenkomst met looptijd tot 2023
Productierechten
Huurovereenkomst : Vrij van pacht
Toeslagrechten : Overname bespreekbaar
Ruilverkavelingslasten : N.v.t.
Fosfaatrechten : Overname bespreekbaar
Bijzonderheden : Op kavel (Grouw L 1261) rust een recht van opstal van Vitens N.V.
Aanvaarding : In overleg
Transportdatum : In overleg
Betaling : Bij aanvaarding
Voorwaarden : Aspirant kopers kunnen aan deze aanbiedingsbrief geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

 

Kadastrale aanduiding:

 

  Kadastrale gemeente Sectie Nummer Oppervlakte Omschrijving
1 Grouw L 1200 00.00.10 Grasland
2 Grouw L 1260 01.41.70 Grasland
3 Grouw L 1261 04.03.20 Grasland
Totale oppervlakte 05.45.00

Interesse?

Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Laat uw gegevens achter.