Hemdijk 5 - 8765 PA Tjerkwerd

Kop-Hals-Rompboerderij, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal met voorkoeler, krachtvoer- en kunstmestopslag, mestsilo, kuilplaatsen, overige (erf)verhardingen en landerijen. Totaal groot ca. 51.2 hectare.

Domwier 5 - 9005 XR Wergea

Een Stelpboerderij met een ligboxenstal, potstal met werktuigenberging, mestsilo, sleufsilo's en percelen grasland, totaal groot ca. 61 hectare.

Tsienzerbuorren 5 - 9008 TT Reduzum

Kop-hals-romp boerderij met ligboxenstal, werktuigenberging, sleufsilo’s en enkele percelen grasland, totaal groot ca. 52 hectare.