Domwier 5 - 9005 XR Wergea

Een Stelpboerderij met een ligboxenstal, potstal met werktuigenberging, mestsilo, sleufsilo's en percelen grasland, totaal groot ca. 61 hectare.