Bouwgrond

Namens opdrachtgevers te koop aangeboden: 

Op alle onderstaande percelen grasland zijn de prijzen op aanvraag.

Arum, Bayumerleane, vier percelen grasland totaal groot 09.30.50 hectare.

Wirdum, Tsjaerderdyk, een perceel grasland totaal groot 01.96.45 hectare.

Hommerts, Provinciale weg, een perceel grasland totaal groot 02.16.75 hectare.

VERKOCHT – Dronryp, Headyk, zeven percelen grasland totaal groot 20.51.60 hectare.

VERKOCHT – Hilaard, Hilaerdermieden, drie percelen grasland totaal groot 04.56.75 hectare.

Grou,Reinerswei, vier percelen grasland (maīsland) totaal groot 09.20.15 hectare.

Irnsum, Learewei, drie percelen grasland totaal groot 05.45.00 hectare.

Wammert – Easterlittens, twaalf percelen grasland totaal groot 36.04.90 hectare.