Bouwgrond

Namens opdrachtgevers te koop aangeboden: 

Op alle onderstaande percelen grasland zijn de prijzen op aanvraag.

Hommerts, Provinciale weg, een perceel grasland totaal groot 02.16.75 hectare.

Irnsum, Learewei, drie percelen grasland totaal groot 05.45.00 hectare.

VERKOCHT Wirdum, Tsjaerderdyk, een perceel grasland totaal groot 01.96.45 hectare.

 

VERKOCHT – Arum, Bayumerleane, vier percelen grasland totaal groot 09.30.50 hectare.

VERKOCHT – Dronryp, Headyk, zeven percelen grasland totaal groot 20.51.60 hectare.

VERKOCHT – Hilaard, Hilaerdermieden, drie percelen grasland totaal groot 04.56.75 hectare.

VERKOCHT – Grou,Reinerswei, vier percelen grasland (maīsland) totaal groot 09.20.15 hectare.

 

VERKOCHT Winsum – Wjelsryp, elf percelen grasland totaal groot 25.39.00 hectare.